Reziduální skladové zásoby

     Není na trhu rychloobrátkového zboží firma, která by alespoň čas od času nemusela řešit problém se vzniklými zásobami. Tyto problematické zásoby vznikají z nejrůznějších důvodů, z nichž řada nemusí být vůbec zaviněna výrobcem. Od "klasického" rozdílu mezi příliš optimistickým plánem prodeje a skutečností sem patří např.
  • změna obalu výrobku
  • neodebrané zboží vyrobené "na míru" pro určitého zákazníka
  • nová marketingová příp. cenová strategie
  • úspěšný tah konkurence
  • změna technologie výroby
  • zrušené exportní objednávky
  • nové právní předpisy
  • ukončení výroby/distribuce výrobku
  • výsledky fyzické inventury ve skladu
a samozřejmě mnohé další.

     Všechny tyto situace, bez ohledu na to jak vznikají, vyžadují efektivní řešení, které nabízí právě SYPEX. Dokážeme si totiž poradit i se zbožím, jehož záruční lhůta se blíží ke konci nebo již dokonce uplynula!

     Výjimkou v naší práci nejsou ani případy, kdy se zabýváme zbožím, které není v původním balení, zbožím rozbaleným, reklamovaným, poškozeným, vráceným od zákazníků atd. Drtivou většinu našeho obratu však tvoří zboží s blížícím se koncem záruční lhůty.

     Neprofesionální management těchto zásob bývá velmi nákladný a často způsobuje firmám a jejím dlouhodobě budovaným a podporovaným značkám nenahraditelné škody.

     Díky již několika lety prověřené, fungující struktuře téměř stovky našich odběratelů z tržnic po celé republice, jsme schopni zaručit i při ročním objemu prodeje v řádech stovek tun, že se vaše zboží neobjeví v běžné MO síti.

     Tržnice a stánky totiž představují zcela specifický distribuční kanál a to jak z pohledu cílových skupin tak i z hlediska současných distribučních strategií většiny výrobců.

     "Zavírání očí" před problémem reziduálních zásob má za následek oddalování řešení a tím i prodražování celé věci s nezanedbatelným vlivem na cash flow a následné ztráty.

     Krajní řešení - zničení zboží - je v podstatě kapitulací a přiznáním vlastní neschopnosti postavit se k tomuto problému čelem. Nehledě na finanční ztrátu a dokonce dodatečné náklady na zničení, může mít toto řešení i nežádoucí účinek na cílovou skupinu, pokud tyto informace proniknou na veřejnost.