Situace

     Popis toho, jak věci fungují v praxi, by mohl vypadat např. takto:

Dodavatel dodá zlevněné zboží s krátkou zárukou do tradičního VO. Následuje některý z uvedených scénářů:
  1. VO srovná cenu zlevněného výrobku s aktuální zásobou uvedené položky (zprůměruje cenu). Výsledkem je sice mírně příznivější cena z VO do MO, ta ale ve většině případů nestačí k tomu, aby se zlevněný výrobek rychle odprodal z MO. Následuje dobropis na VO příp. přecenění zboží OZ přímo na MO tj. další náklady výrobce.
  2. VO využije poskytnutou slevu k pokrytí svých nákladů a slevu do položky vůbec nepromítne. Během krátké doby následuje dobropis na VO příp. přecenění zboží OZ přímo na MO tj. další náklady výrobce.
  3. VO promítne slevu poskytnutou výrobcem v plné výši, eventuálně si sníží svoji běžnou marži, aby bylo dosaženo co nejpříznivější ceny na MO. VO tuto nabídku dokáže využít např. formou mimořádného letáku k navýšení běžného prodeje a aktivně informuje maloobchodníky. Ohrožená položka se takto rychle dostane na MO, kde je nová cena vhodně prezentována. Položka se odprodá, spotřebitel, MO, VO i výrobce jsou spokojeni.
    Ani toto řešení však není zdaleka ideální! Po dobu prodeje zlevněné položky dojde totiž k faktickému zastavení odprodeje stávajících zásob, které v té době byly na MO před slevou. To může následně vyvolat nutnost dalších slev, je-li u tohoto zboží riziko blížícího se konce záruční lhůty.
     Ze zkušenosti víme, že poslední uvedená varianta představuje pouze mizivé procento případů oproti variantám a/ a b/.
     Dalším negativním aspektem tohoto "řešení" je přeplněný sklad VO a mnohdy i platební problémy, které následně brání dalším objednávkám ostatního sortimentu.